Hoeveel kost de gecombineerde licentie?

Veel minder dan u denkt.

De tarieven voor de gecombineerde licentie worden op voorhand gecontroleerd door de Controledienst voor de Beheersvennootschappen bij de FOD Economie op basis van artikel XI.272 van het Wetboek van Economisch Recht. Onze licentietarieven zijn gebaseerd op een beperkte toeslag voor digitaal gebruik van externe beschermde teksten en beelden in het repertoire van Reprobel, bovenop de standaardtarieven voor fotokopies die bij Ministerieel Besluit zijn vastgelegd.

De tarieven van de combilicentie zijn afgestemd op uw bedrijfsactiviteit (via uw nacebel code) en op uw aantal relevante personeelsleden in VTE (in principe al uw bedienden op de eigen payroll, al zijn gemotiveerde afwijkingen mogelijk). Voor zelfstandigen zonder personeel en voor ondernemingen met minder dan 5 personeelsleden (arbeiders en bedienden samen) is er een aantrekkelijk forfait voor het geheel van de onderneming. Voor de publieke sector geldt een apart tarief per relevante VTE. De tarievenlijst vindt u hieronder.

We kunnen onze licentietarieven laag houden omdat bedrijven, instellingen en organisaties doorgaans ook zelf beschermde documenten produceren en bovendien meestal over een beperkt aantal individuele licenties beschikken. De combilicentie van Reprobel vult deze individuele licenties aan, met name voor een grote groep beschermde bronwerken waarvoor u op de markt geen individuele licentie kan vinden. Onze licentie regelt dus het – soms aanzienlijke – ‘restverbruik’ van beschermde werken.

Onze tarieven zijn ook aantrekkelijk omdat we niet-relevante werknemers zoals arbeiders vrijstellen van licentievergoeding. En omdat we het licentietarief voor elke tariefcategorie lineair toepassen op elke medewerk(st)er in uw organisatie, zonder rekening te houden met zijn/haar specifieke rol en gebruiksprofiel. Als een onderneming globaal in de laagste tariefcategorie valt op basis van haar nacebel, dan passen we dit lage tarief dus ook toe op haar bedrijfsjuristen die normaal in tariefcategorie III zouden moeten vallen, en op haar boekhouders die normaal in tariefcategorie II zouden moeten vallen.

Het tarief van de gecombineerde licentie tot en met referentiejaar 2022 (M.2020.002) vindt u hier. Het tarief van de gecombineerde licentie vanaf referentiejaar 2023 (M.2023.003) vindt u hier. We hebben de tarieven van de gecombineerde licentie vijf referentiejaren constant gehouden (2018-2022).

Vanaf referentiejaar 2023 hebben we deze tarieven aangepast om rekening te houden met een aantal objectieve elementen (verschuiving naar digitaal gebruik van ons repertoire, monetaire evolutie, prijsevolutie van de bronwerken in ons repertoire…). Deze nieuwe tarieven werden op voorhand aangemeld bij de Controledienst van de beheersvennootschappen, zoals wettelijk voorgeschreven. Bij sectorakkoorden met een promocode gelden kortingen op deze tarieven, die uw sectororganisatie u meedeelt. U vindt de lijst met sectorakkoorden onderaan de homepagina van deze website.

Onze factuurvoorwaarden vindt u hier.

Tarieven gecombineerde licentie – per referentiejaar en BTW exclusief aan het verlaagde BTW-tarief van 6% – tarief t.e.m. referentiejaar 2022 (links van de schuine streep) en vanaf referentiejaar 2023 (rechts van de schuine streep).

PRIVATE SECTOR Zonder personeel (ZZP) Minder dan 5 VTE (arbeiders en bedienden samen) 5 VTE en meer (arbeiders en bedienden samen)
Tariefcategorie I 35 / 40 EUR 50 / 58 EUR 25 / 29 EUR basisvergoeding + 12 / 14 EUR per relevante werknemer in VTE
Tariefcategorie II 40 / 46 EUR 65 / 75 EUR 25 / 29 EUR basisvergoeding + 17 / 20 EUR per relevante werknemer in VTE
Tariefcategorie III 45 / 52 EUR 85 / 98 EUR 25 / 29 EUR basisvergoeding + 25 / 29 EUR per relevante werknemer in VTE
PUBLIEKE SECTOR (Belgisch en internationaal, alle niveaus inclusief verzelfstandigde structuren)
Met centrale betaling 13 / 15 EUR per administratieve of gelijkwaardige VTE
Zonder centrale betaling 14,5 / 17 EUR per administratieve of gelijkwaardige VTE

Tariefcategorie I (private sector): bv. klassieke industrie, retail;transport en logistiek; uitzendarbeid; agrarische en voedingssector; horeca- en reissector;verzorgingssector (excl. medische vrije beroepen)

Tariefcategorie II (private sector): bv. (bio)farmaceutische sector; financiële sector; consultancysector; sociale secretariaten; professionele opleidingen met winstoogmerk; creatieve, informatie- en reclamesector met inbegrip van marktonderzoek; loterijen en kansspelen; boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren; architecten; ingenieurs en certificeringsdiensten; medische vrije beroepen; federaties en bonden; commerciële laboratoria en onderzoekscentra…

Tariefcategorie III (private sector): juridische vrije beroepen (bv. advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders) en soortgelijke juridische dienstverlening (bv. juridische consultants / freelancers, merk- en octrooibureaus…)

Relevante VTE (private sector): alle bedienden op de eigen payroll in VTE – gemotiveerde afwijkingen zijn mogelijk maar alleen voor manifest niet-relevante profielen (geen enkel gebruik van extern beschermd werk in het repertoire van Reprobel dat niet volledig door individuele licenties is gedekt) in ondernemingen met 5 VTE en meer. De bewijslast hiervan rust op de onderneming. Arbeiders zijn steeds vrijgesteld van betaling. Externe consultants met een eigen ondernemingsnummer die tijdelijke opdrachten voor de onderneming vervullen, zijn geen relevante VTE; eigen werknemers van de onderneming die tijdelijk extern ter beschikking worden gesteld (outsourcing) zijn in principe wel relevante VTE.

Wij gebruiken cookies

We gebruiken cookies op deze website om bezoekers te tracken via Google Analytics. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie